Política de protecció de dades

Les vostres dades obtingudes a través d’aquest web són absolutament confidencials i formaran part d’un fitxer informatitzat de dades propietat de L’AVENÇ S.L. (Mallorca 221, sobreàtic, 08008 Barcelona, CIF B08503583).

El tractament d’aquestes dades està destinat exclusivament a la comunicació de les activitats pròpies de L’Avenç, promogudes per L’Avenç o entitats col·laboradores respon a un interès legítim de l’empresa i està autoritzat per la normativa vigent. Les dades no seran cedides a tercers en cap cas sense un consentiment previ explícit vostre.

Les dades personals es conservaran durant el termini de sis (6) anys de conformitat amb la normativa comptable vigent i, si s’escau, durant deu (10) segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.

Podeu accedir a les vostres dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la cancel·lació o supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En qualsevol moment podeu revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a lavenc@lavenc.cat.