«Això no és Barcelona»
Margarida Casacuberta i Mariàngela Vilallonga (eds.)

 

Petits contes misògins
Patricia Highsmith

Els castellans
Jordi Puntí

 

Eroica
Cristina Masanés

 Girona, 1939: porta de l’exili
Joaquim Nadal i Farreras (ed.)

Ethan Frome
Edith Wharton

 

Diari de la guerra i
Barcelona viscuda

Manuel Reventós Bordoy

Males setmanes
Joaquim Carbó

La Marxa Radetzky
Joseph Roth

 

 

Estiu del desconcert
Àngel Quintana

Tot el que hi veig
Josep M. Fonalleras

 Tot sol
August Strindberg

 

 

 


1   2   3   4   5